Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-2 displayed on this page of 2
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

Current status of electrostatic accelerator at TIARA

Usui, Aya; Chiba, Atsuya; Yamada, Keisuke; Yokoyama, Akihito; Kitano, Toshihiko*; Takayama, Terumitsu*; Orimo, Takao*; Kanai, Shinji*; Aoki, Yuki*; Hashizume, Masashi*; et al.

Dai-28-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.117 - 119, 2015/12

no abstracts in English

Journal Articles

Current status of electrostatic accelerators at TIARA

Usui, Aya; Uno, Sadanori; Chiba, Atsuya; Yamada, Keisuke; Yokoyama, Akihito; Kitano, Toshihiko*; Takayama, Terumitsu*; Orimo, Takao*; Kanai, Shinji*; Aoki, Yuki*; et al.

Dai-27-Kai Tandemu Kasokuki Oyobi Sono Shuhen Gijutsu No Kenkyukai Hokokushu, p.118 - 121, 2015/03

no abstracts in English

2 (Records 1-2 displayed on this page)
  • 1