Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-3 displayed on this page of 3
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Oral presentation

High burnup PWR fuel behavior under RIA conditions, 3; PCMI failure threshold

Umeda, Miki; Sugiyama, Tomoyuki; Tomiyasu, Kunihiko; Sasajima, Hideo; Nagase, Fumihisa; Fuketa, Toyoshi; Kurosawa, Shingo; Kaminaga, Norihisa

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Re-assembly procedure of the irradiated fuel for the nuclear ship of Mutsu

Kaminaga, Norihisa; Nihei, Yasuo; Kimura, Yasuhiko; Kikuchi, Hiroyuki; Takahashi, Ishio; Matsuura, Takanobu; Suzuki, Kazuhiro; Kitamura, Toshikatsu; Sato, Yasuo; Hatanaka, Kazuo*

no journal, , 

no abstracts in English

Oral presentation

Non-destructive oxide thickness measurement for BWR fuel rod "Development of crud removal technique"

Sato, Atsushi; Shiina, Hidenori; Kataoka, Kentaro*; Otomo, Susumu*; Kakiuchi, Kazuo*; Ohira, Koichi*; Itagaki, Noboru*; Kaminaga, Norihisa; Kimura, Yasuhiko; Suzuki, Kazuhiro; et al.

no journal, , 

3 (Records 1-3 displayed on this page)
  • 1