Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-3 displayed on this page of 3
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Oral presentation

How does an acetylation affect conformation of an H3 histone tail?

Ikebe, Kimiyoshi; Sakuraba, Shun*; Kono, Hidetoshi

no journal, , 

Oral presentation

Dynamics of nucleosomes and impact of acetylation

Kono, Hidetoshi; Ikebe, Kimiyoshi; Sakuraba, Shun*; Ishida, Hisashi

no journal, , 

Oral presentation

Analyses of structure and dynamics with model chromatin

Tachiwana, Hiroaki*; Arimura, Yasuhiro*; Matsumoto, Ryohei*; Takizawa, Yoshimasa*; Hori, Tetsuya*; Matsumoto, Atsushi; Oda, Takashi*; Sato, Mamoru*; Kono, Hidetoshi; Fukagawa, Tatsuo*; et al.

no journal, , 

3 (Records 1-3 displayed on this page)
  • 1