Refine your search:     
Report No.
 - 
Search Results: Records 1-2 displayed on this page of 2
  • 1

Presentation/Publication Type

Initialising ...

Refine

Journal/Book Title

Initialising ...

Meeting title

Initialising ...

First Author

Initialising ...

Keyword

Initialising ...

Language

Initialising ...

Publication Year

Initialising ...

Held year of conference

Initialising ...

Save select records

Journal Articles

Progress of environmental sampling program at Japan Atomic Energy Research Institute

Nishimura, Hideo; Magara, Masaaki; Hanzawa, Yukiko; Esaka, Fumitaka; Takahashi, Tsukasa; Gunji, Katsubumi; Miyamoto, Yutaka; Yasuda, Kenichiro; Tsuruta, Yasuhiro; Tsuda, Shinji; et al.

Heisei 11-Nendo Hosho Sochi Semina Koenroku Tekisuto, p.95 - 107, 2000/01

no abstracts in English

Journal Articles

A Program to establish environmental sample analysis techniques for safeguards

Nishimura, Hideo; Magara, Masaaki; Oda, Tetsuzo; Usuda, Shigekazu; Watanabe, Kazuo; Adachi, Takeo; Noguchi, Hiroshi

Dai-18-Kai Kaku Busshitsu Kanri Gakkai (INMM) Nihon Shibu Nenji Taikai Hobunshu, p.71 - 78, 1997/11

no abstracts in English

2 (Records 1-2 displayed on this page)
  • 1